Aktuellt i Hässelby

Aktuellt i Hässelby

Aktuellt i Hässelby av Henrik Henrikson

Varje minut händer något intressant i Hässelby.

Ny idrottshall i Hässelby

Vårt HässelbyPosted by Henrik Henrikson Wed, October 23, 2013 10:18:50

(Text: Henrik Henrikson)

I Stockholms stads budget för 2014 kommer man enligt första besked reservera pengar för fem idrottshallar i storlek 20x40 meter. Genom att bygga billigt och enkelt ska man få pengarna att räcka.

Idrottsförvaltningen har till att börja med pekat ut tre möjliga platser för några av de nya hallarna, varav en ligger inom Hässelby, på Hässelby villastads bollplan.

Man ska börja bygget av den nya hallen i Hässelby under 2014.

Hässelby villastads bollplan ligger mellan Hässelbyhallen och Lövstavägen. Det är en 11-manna grusfotbollsplan. Tomten får egentligen inte bebyggas, så här krävs det att stadsbyggnadskontoret ger dispens. När man bygger en idrottshall här, så kommer det att bli plats över så att man kan anlägga en liten 7-manna fotbollsplan bredvid.

Idrottshallen kommer att bli fullstor 20x40 meter, men mycket enkel och man planerar att kunna använda de personalutrymmen som redan finns i den intilliggande Hässelbyhallen.

I Västerort beräknar man att den största ökningen av barn och ungdomar i den närmaste framtiden blir just i Hässelbyområdet. Här finns många ungdomar som spelar innebandy, och även handboll är ganska populärt i området.

(Foto: Google Map. Grafik: Henrik Henrikson)

  • Comments(0)//tankar.hesselby.com/#post107